עורכי דין שוק ההון

שוק ההון | ניירות ערך

ב-25 השנים האחרונות, הצוות המוביל של משרדנו עוסק בייצוג משפטי וליווי חברות בתחום שוק ההון בהתמקדות על דיני ניירות ערך ודיני חברות. משרד עורכי דין ד"ר זאב הולנדר מדורג באופן מתמיד בתור אחד ממשרדי עורכי הדין המובילים והידועים בתחום זה, ומוכר כמוביל עסקאות והנפקות ציבוריות מורכבות. עורכי הדין במשרד רכשו ניסיון בעבודה מול רשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך בתל אביב וגורמים מרכזיים בשוק ההון, ובפרט חתמים, גופים מוסדיים, בנקים ובתי השקעות. כמו כן, המשרד עובד מול בנקאי השקעות בינלאומיים מובילים לשם השגת מימון, ניהול הנפקות ראשונות לציבור (IPO) וכן מייעץ לקבוצות עסקיות ישראליות וזרות אשר מנפיקות ניירות ערך בבורסות בחו"ל (לרבות ב-AIM בלונדון, בורסת וורשה בפולין ועוד).

 

הנפקות ראשונות לציבור (IPO) והנפקות משנה

לפי דיני ניירות הערך בישראל, על הצעת ניירות ערך לציבור להיות אך ורק לפי תשקיף המאושר על ידי רשות ניירות ערך. בנוסף, רישום ניירות ערך בבורסה לניירות ערך בתל אביב, טעון אישור הבורסה. הכנת וכתיבת תשקיף דורשות מומחיות מיוחדת וידע מקיף בחוק ניירות ערך והתקנות על פיו. משרד עורכי דין ד"ר זאב הולנדר הינו בין משרדי עורכי דין הבודדים בישראל העוסקים בעריכת תשקיפים באופן אינטנסיבי ויומיומי. בכל שנה עו"ד במשרדנו מלווים הנפקות לציבור, בין אם כהנפקה ראשונה לציבור (IPO) או כהנפקה משנית. כמו כן מייצג משרד עו"ד ד"ר זאב הולנדר גם חתמים מובילים בהנפקות נבחרות. במשך מספר שנים רצופות, אנו מדורגים על ידי D&B כאחד ממשרדי עורכי דין המובילים והידועים בישראל בתחום שוק ההון, במסגרת פרסום Dun's 100 השנתי. בנוסף, משרד עורכי דין שלנו הוביל בשנתיים האחרונות את החלק הארי של הנפקות לציבור של שותפויות נפט וגז, ומייצג את רוב שותפויות הנפט והגז הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. כן ליווה משרדנו תשקיפים והנפקות של חברות נדל"ן בינלאומיות ומקומיות, קרן הון סיכון, שותפות ציבורית להפקת סרטים ועוד.
 

תשקיף מדף בבורסה לניירות ערך בתל אביב

בשנת 2005, חוק ניירות ערך תוקן על מנת לאפשר הגשת "תשקיף מדף", אשר תקף ל-24 חודשים לאחר אישורו על ידי רשות ניירות ערך. מדובר בתשקיף אשר מוכן ומאושר לפי ההליך הרגיל, אך נותר בתוקף למשך 24 חודשים. חברה אשר לה תשקיף מדף בתוקף רשאית להנפיק ניירות ערך לציבור מספר פעמים בהתבסס על תשקיף המדף, על ידי הגשת "דוח הצעת מדף", שבמרבית המקרים אינו טעון אישור מחודש של רשות ניירות ערך. הליך זה מאפשר לחברה בעלת תשקיף מדף בתוקף לגייס הון מן הציבור על ידי הנפקת חוב או מניות בהליך מהיר. אנו מסייעים ללקוחות שלנו בניסוח ואישור תשקיפי מדף ולאחר מכן בגיוסי הון בבורסה לניירות ערך בתל אביב באמצעות דוחות הצעת מדף.
 

דיווחים מיידיים לבורסה / רשות ני"ע, דוחות תקופתיים ומזכירות חברות ציבוריות

לפי דיני ניירות ערך בישראל, לאחר הנפקה ראשונה לציבור, על כל חברה אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, להגיש דוחות לרשות ניירות ערך ולבורסה (באמצעות מערכת אלקטרונית "מגנ"א"), לרבות דוחות מיידיים ותקופתיים, דוחות רבעוניים ודוחות שנתיים. בנוסף, על חברה לדווח לגבי עניינים שונים באשר לעסקיה, בעלי השליטה בה, עסקאות בעלי עניין וכל שינוי באחזקות מחזיקים מסוימים בניירות ערך של החברה. עורכי הדין של המשרד מייעצים ומסייעים לחברות ציבוריות ונסחרות בהכנת והגשת דוחות תקופתיים ומיידיים ובקיום כל החובות המוטלות על חברה ציבורית לפי חוק ותקנות ניירות ערך.
 

הקצאה פרטית, עסקאות מחוץ לבורסה, אישור עסקאות בעלי עניין / שליטה בתחום שוק ההון

במקרים בהם חברה ציבורית מעוניינת לגייס הון ממשקיעים פרטיים והעסקה אינה בגדר הצעה לציבור, אנו מייעצים ומסייעים ללקוחות המשרד בהכנת והגשת המסמכים הרלבנטיים כגון מפרט הקצאה פרטית, לרבות כל המסמכים האחרים הקשורים על מנת שיתאפשר ללקוח לגייס כספים ממשקיעים. בידינו ניסיון רב בניהול משא ומתן לעניין הצעות פרטיות אשר נרכש במהלך שנות פרקטיקה רבות. בנוסף, אנו מלווים אנשי עסקים וחברות בביצוע עסקאות מחוץ לבורסה, לרבות בניסוח הסכמים ובהכנת דיווחים מיידיים הנדרשים בקשר לעסקאות אלו לפי חוק ניירות ערך, תקנות ניירות ערך והנחיות הבורסה.
 
 
הצוות של משרד עורכי דין ד"ר זאב הולנדר מעמיד לרשות לקוחותיו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים, לרבות ניסוח הסכמים והמסמכים הרלבנטיים האחרים, ייעוץ לעניין מבנה המס המועדף, עמידה בדרישות רגולטוריות ויצירת הישויות המשפטיות הדרושות, לרבות חברות, שותפויות וקרנות בחו"ל. 
 

בשנת 2016 לבדה ליוו עורכי דין במשרד ד"ר זאב הולנדר הנפקות ניירות ערך בבורסה בהן גויס סך כולל של למעלה מ-600 מיליון ש"ח. על לקוחות המשרד בתחום שוק ההון נמנות חברות ושותפויות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בענפים כגון חיפושי נפט וגז, השקעה ואחזקות ועוד.