מיסוי בינלאומי | תכנון מס

מיסוי בינלאומי | תכנון מס

הפירמה מעורבת באופן פעיל בתכנון המס של העסקאות אותן היא מלווה, כולל יעוץ בדבר הדרך האופטימאלית לניהול עסקים בתוך ישראל ומחוצה לה. דיני המסים הישראליים מורכבים, אולם תכנון מס מתאים עשוי לסייע למשקיע להפחית את נטל המס החל עליו בחו"ל ובישראל. הפירמה פועלת בכל היבטי ייעוץ המס בקשר לעסקאות המנוהלות על ידי לקוחותיה, לרבות המבנה המועדף למטרות מס, השלכות המס של רווחים המופקים מהעסקה, פטור המוענק למשקיעים זרים וסוגיות מס רלבנטיות אחרות הקשורות לעסקי הלקוחות בישראל ו/או בחו"ל, לרבות מניעת כפל מס. במקרים רבים, הפירמה משלבת גם את משרדה באמסטרדם במסגרת תכנון מבנה המס המתאים לפעילות משולבת בישראל ובחו"ל,  אשר צריך לא רק להתאים לצרכים של הלקוחות בפועלם מחוץ לישראל, כגון יצירת חברה הולנדית (BV או NV) או ישות אחרת בחו"ל (דוגמת קפריסין, BVI, אנטיגואה, בריטניה, מלטה ועוד) אלא גם להשתלב בסבך החוקים והכללים החלים בישראל, במטרה להביא לתוצאת מס אופטימלית ללקוח.

 

מיסוי תאגידים

 
בדיני המס הישראליים ישנן מלכודות רבות המחייבות את הנהלת החברה, בייחוד חברה ציבורית, לבדוק בזהירות את השלכות המס של כמעט כל עסקה ו/או פעולה של החברה במהלך חייה. למשל, חלוקת דיבידנד עשויה להיות פטורה ממס אם המקבלת הינה חברה שמקום מושבה בישראל, וברת מיסוי אם המקבל הינו יחיד או אדם שאינו תושב ישראל, בין אם יחיד או תאגיד. בדומה לכך, חלוקת דיבידנד עשויה להיות חייבת במס אם הינה נעשית מתוך רווחי מפעל מאושר, ובמקרים מסוימים חייבת גם במס חברות, אם היא נעשית מתוך רווחים שהיו פטורים ממס במישור החברה. בהתאם, טרם נקיטת פעולה או קבלת החלטה מהותית, מומלץ להתייעץ עם מומחה מס בקשר להיבטי מס של הפעולה המוצעת.
פירמת עורכי הדין שלנו מעורבת באופן פעיל בכל ההחלטות כאמור של לקוחותינו, ואנו מייעצים להם לגבי השלכות המס השונות ולגבי הדרכים המועדפות להשיג את מטרותיהם העסקיות מבחינת מס.
שיעור מס חברות הנוכחי בישראל עומד על 25% (2012).
 

מיסוי עסקאות מיזוגים ורכישות ופעילות עסקית בחו"ל

 
השלכות המס של עסקת רכישה או מיזוג עשויות להיות מושפעות מהותית מהדרך בה מבוצעת העסקה. בנוסף, דיני המס הישראליים מאפשרים שינויי מבנה מסוימים הפטורים ממס בהתקיים תנאים מסוימים. דוגמא ברורה להשלכות המס הסותרות אשר עשויות לנבוע מהאופן בו מתבצעת עסקת רכישה ניתן למצוא במקרה של רכישת חברה. רכישת נכסיה של חברה ("עסקת נכסים") עשויה להביא להשלכות מס שונות מהותית בהשוואה לרכישת מניות החברה ("עסקת מניות"), למרות ששתי הדרכים מובילות לאותה תוצאה כלכלית. לכן, הבדיקה והתכנון המתקדמים של המבנה המתאים לביצוע עסקה מסוימת, הינם קריטיים להצלחתה. במקרים מסוימים, עדיפה עסקת נכסים ובמקרים מסוימים עדיפה עסקת מניות, כשהבחירה במבנה המתאים תלויה בנסיבות המיוחדות של כל עסקה ועסקה.
אנו מייעצים ללקוחותינו לגבי המבנים האפשריים השונים, היתרונות והחסרונות של כל מבנה לאור הנסיבות המיוחדות של העסקה הנשקלת ומאפייני המס של הלקוח, וממליצים על הדרך המיטיבה לבצע את העסקה. יש לנו ניסיון רב בתכנון, הבניית וביצוע עסקאות רכישה ומיזוג, ובידינו לספק ללקוחותינו בדיקה יסודית של היבטי המס הישראלי.
 

מיסוי משקיעים שאינם ישראליים

 
משקיעים שאינם תושבי ישראל עשויים להיות פטורים לחלוטין ממס רווחי הון בישראל החל מ-2009. עם זאת, הצורה בה בוצעה ההשקעה עשויה להשפיע מהותית על השלכות המס שלהם במדינת התושבות שלהם. בנוסף, המבנה המתאים של מימון ההשקעה עשוי להיות חשוב ועשויה להיות לו השפעה מהותית על היבטי המס, תוך תלות בשאלה עם מדינת התושבות של המשקיע הנה צד לאמנת מס עם ישראל.
אנו מייעצים ללקוחותינו שהנם תושבי חוץ בנוגע למבנה המתאים להשקעתם בישראל, לרבות מתכונת ההשקעה, האם שותפות (כללית או מוגבלת), מיזם משותף או חברה בע"מ; כמו כן, אנו מסייעים ללקוחות שלנו בתכנון מבנה המימון של ההשקעה, כהון או כהלוואה, ומספקים, באורח כללי, את ההנחיות לגבי השאלה כיצד כדאי לבצע את ההשקעה עם חשיפה מינימאלית למיסוי ישראלי.
 

מיסוי שותפויות מוגבלות / חברות בתחום נפט וגז

 
לפי הדין הישראלי, שותפות הינה ישות "שקופה". המיסוי מוטל על השותפים ולא על השותפות, אשר רווחיה, הפסדיה והוצאותיה מיוחסים לשותפים. ישנן תקנות מס מיוחדות המספקות הטבות מס מסוימות לשותפויות המעורבות בחיפושי נפט וגז, על מנת ליתן תמריץ למשקיעים בשותפויות כאמור.
הפירמה שלנו מייצגת את רוב שותפויות הנפט והגז הנסחרות בבורסה לניירות ערך של תל אביב. אנו מספקים לשותפויות הללו ייעוץ מס שוטף לגבי מיסוי, לרבות חוות דעת משפטיות בעניין היבטי מס כאשר השותפות מגייסת כספים בבורסה ופרה-רולינג מרשות המסים בישראל באשר להשלכות המס של השותפות, המהווה תנאי להנפקה ציבורית, ומאוחר יותר כאשר ברצונה של השותפות לגייס כספים נוספים בבורסה.
 

פרה-רולינג וליטיגציה בנושא מס

 
בשנים האחרונות, הליך הפרה-רולינג הפך להיות פופולארי בישראל. תושבי חוץ רבים המשקיעים בישראל מבקשים שנשיג עבורם פרה-רולינג באשר להשלכות המס שלהם ו/או עניין ספציפי יותר הקשור להשקעתם (לרבות השקעות בחברות הזנק וקרנות הון סיכון). בנוסף, כאשר לא מושגת פשרה מול מפקח המס, אנו מייצגים לקוחות אשר ברצונם לערער על השומה שהוצאה עבורם על ידי פקיד השומה.
 
 

הקמת חברות בחו"ל

כחלק מן השירותים הניתנים על ידה, הפירמה מאפשרת ללקוחותיה להקים in-house פעילות בחו"ל וזאת, בין היתר, באמצעות סניף אמסטרדם שהוקם לפני כ- 15 שנים על ידי משרד ד"ר זאב הולנדר ומתמחה מאז בהקמה וניהול של חברות הולנדיות, ובייחוד חברות BV ו-NV, תוך מתן שירותים נלווים על ידי צוות עובדים מקומי היושב באמסטרדם, כגון מינוי דירקטורים מקומיים, מזכירות חברה, סיוע בבחירת נותני שירותים מקומיים ובינלאומיים, הפניות לצורך פתיחת חשבונות בנק בחו"ל ועוד. כן הוקם על ידי ד"ר זאב הולנדר משרד בקפריסין, אשר קיבל רישיון מרשות ניירות ערך הקפריסאית, אשר פועל בתחום הקמת חברות בקפריסין, מינוי דירקטורים מקומיים, סיוע בפתיחה וניהול חשבונות בנק וכן בהקמת חברות במדינות נוספות בעולם (לרבות חברות מקומיות ב- BVI (איי הבתולה הבריטיים), אנטיגואה, הונג קונג, ארה"ב, בריטניה, לוקסמבורג, ליכטנשטיין, גיברלטר, מלטה  ויעדים נוספים).

 

ד"ר זאב הולנדר, עו"ד, מחזיק בתואר שלישי (דוקטורט) במשפטים מבית הספר למשפטים של אוניברסיטת הרווארד, ארה"ב בתחום של מיסוי מיזוגים ורכישות, ושימש כמרצה במיסוי ומיסוי חברות בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל-אביב וכן אוניברסיטאות ומכללות אחרות בישראל. משרד עורכי דין ד"ר זאב הולנדר מייצג חברות מובילות, קיבוצים ואנשי עסקים בעסקאות מיזוגים ורכישות, פיתוח פעילות עסקית בחו"ל והקמת פעילות של חברות זרות בישראל.