הנפקת-שותפות-מופ-שותפויות-מחקר-ופיתוח

הנפקת שותפויות מו"פ (שותפות מחקר ופיתוח) בבורסה לניירות ערך

June 2019

עורכי דין ממחלקת שוק ההון של משרדנו הובילו בחודשים האחרונים בהצלחה מהלך לתיקון תקנון הבורסה, אשר נכנס לאחרונה לתוקף, ואשר על פיו מתאפשר כיום לראשונה גיוס הון בבורסה לשותפויות מוגבלות שעוסקות בתחום המחקר והפיתוח.

 

תיקון תקנון הבורסה כאמור מצטרף למהלכים נוספים לתיקון תקנון הבורסה אשר הוביל משרדנו בשנים האחרונות, ואשר בעקבותיהם מתאפשר כיום גיוס הון בבורסה לשותפויות העוסקות בחיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז בחו"ל, שותפויות העוסקות בחיפוש, פיתוח והפקה של נפט פצלי שמן ושותפויות העוסקות בהפקת סרטים בישראל ומחוץ לישראל.
 
במסגרת המהלך, משרדנו עמד בקשר גם מול גורמי רגולציה השונים שהנושא מצוי בתחום סמכותם, לרבות רשות ניירות ערך, רשות החדשנות (לשעבר המדען הראשי), וכן רשות המיסים. 
 

פוטנציאל הנפקת שותפות מו"פ

 
התיקון החדש מאפשר רישום למסחר בבורסה בתל-אביב של שותפויות בתחום המחקר והפיתוח. ההחלטה לאפשר רישום למסחר של תחום זה, התקבלה תוך הכרה בפוטנציאל הגלום בתחום ולאור המאפיינים הדומים לענפי הגז והנפט, שהנגשתם לשוק ההון אפשרה השגת מימון למציאת תגליות משמעותיות בתחום האנרגיה.
 
שותפות מחקר ופיתוח תוכל להשקיע בפרויקטים אשר קיבלו את אישור רשות החדשנות כי הינם פרויקטים של מחקר ופיתוח.
תקנון הבורסה באשר לתנאי הרישום וההשעיה בנוגע לשותפויות בתחום נפט וגז או סרטים לעניין רישום לראשונה למסחר, יחול בעיקרו גם על שותפויות מחקר ופיתוח.
מאז סוף שנות ה-90, משרדנו טיפל בעשרות הנפקות של שותפויות מוגבלות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, וביניהן הנפקות ראשונות לציבור (IPO), וצבר ניסיון רב בהקמה של שותפויות מוגבלות במודל המתאים לרישום למסחר, לרבות עריכת מערכת הסכמים ומסמכי התאגדות המתאימה חכך, כולל הסכם שותפות בין השותף המוגבל לשותף הכללי, הסכם נאמנות, ההסדרים עם המפקח והשגת האישורים הדרושים מרשות המסים.
 

שותפות מוגבלת שותף כללי

האפשרות החדשה להנפיק בבורסה שותפויות מוגבלות המשקיעות בפרוייקטים של מו"פ היא בשורה חשובה לגופים המגייסים מימון לתחום מחקר ופיתוח בפרט וכן קרנות הון סיכון בכלל. קרנות השקעה רבות בשוק הפרטי בוחרות להתאגד כשותפות מוגבלת בזכות היתרונות הגלומים בכך עבורן, ועתה נפתח הפתח, לקרנות אשר יעמדו בכללים, להיות גם קרנות ציבוריות.
 
העוסקים בתחום מוזמנים לפנות למשרדנו לקבלת פרטים נוספים וכן לבדיקת אפשרות להכנה והגשה של תשקיף לביצוע גיוסי הון בהתאם לחוק ניירות ערך.
 
להלן לנוחותכם הקישור לתיקון לתקנון הבורסה:
https://maya.tase.co.il/reports/details/1229340

 
 שותפות מוגבלת בתחום מחקר ופיתוח, אשר מעוניינת להנפיק ניירות ערך לציבור בבורסה, תוכל להשקיע בפרויקטים אשר קיבלו את אישור רשות החדשנות כי הינם פרויקטים של מחקר ופיתוח