הנפקה-IPO-שותפות-מוגבלת-פצלי-שמן

"רותם אנרגיה" השלימה הנפקה מוצלחת בבורסה (IPO) - ההנפקה הראשונה בשוק ההון בישראל של שותפות פצלי שמן

December 2018

תיקון תקנון הבורסה אשר מאפשר הנפקה לציבור של שותפות פצלי שמן בשוק ההון בישראל

מדובר בהנפקה תקדימית, שכן לראשונה בשוק ההון בישראל הונפקה שותפות העוסקת בפצלי שמן. עורכי דין ממחלקת שוק ההון במשרדנו אף ליוו את השותפות בשלב מקדים של ייצוגה מול הגופים הסטטוטוריים בביצוע שינויי הרגולציה אשר היו דרושים לצורך ההנפקה, ובכלל זה רשות לניירות ערך, הבורסה לניירות ערך ורשות המיסים. בין היתר, תוקן תקנון הבורסה, כך שהוא מאפשר מעתה הנפקה של שותפויות העוסקות בתחום של פצלי שמן.
 

IPO בבורסה לניירות ערך בתל-אביב

כאמור, מחלקת שוק ההון של משרד עורכי דין ד"ר זאב הולנדר ליוותה את השותפת בכל שלבי ההנפקה, לרבות הכנת התשקיף ואישורו ברשות ניירות ערך ועל ידי הבורסה, מערכות ההסכמים הקשורים להנפקה ולהקמת השותפות המוגבלת (לרבות הסכם שותפות), ועוד.
 

חיפושי נפט בחו"ל

מדובר בהנפקה אשר מצטרפת להנפקה תקדימית נוספת של השותפות הישראלית הראשונה שהונפקה בבורסה ואשר עוסקת בחיפושי נפט וגז בחו"ל, רציו פטרוליום (אשר שווי שוק שלה בבורסה נכון להיום מעל 300 מיליון ש"ח) אשר טופלה על ידי משרדנו. גם במקרה של רציו פטרוליום ליווה משרדנו את השותפות בשלב המקדים של ביצוע השינויים הרגולטוריים אשר נדרשו קודם להנפקה.