Holender Law

דירוג עורכי דין "גלובס Duns100" לשנת 2015 - משרדנו דורג בשלוש קטגוריות איכות בתחומי שוק ההון, אנרגיה ונאמנויות

March 2015

לפי דירוג עורכי דין "גלובס Duns100" לשנת 2015 אשר פורסם הערב באתר גלובס, משרד עורכי דין ד"ר זאב הולנדר מדורג ב- 3 קטגוריות איכות: שוק ההון, אנרגיה ותשתיות וכן לקוחות פרטיים, נאמנויות וניהול הון משפחתי. משרדנו מדורג מזה כעשור בקביעות כמשרד בולט, מוביל ומוכר בתחום שוק ההון, כאשר בשנים האחרונות משרד עורכי דין ד"ר זאב הולנדר אף התברג להיות אחד המשרדים הבולטים בתחומי אנרגיה ותשתיות ובתחום נאמנויות-ניהול הון משפחתי. 
עו"ד איתי ברפמן: "שנת 2014 היתה שנה מאתגרת לסקטור האנרגיה בעולם ובישראל בפרט, אולם גם השנה משרדנו הוביל עסקאות רבות בתחום נפט וגז בישראל ואף פרץ דרך עם גיוס אגרות חוב סחירות בהיקף של כ- 370 מיליון ש"ח למימון חלקה של השותפות המוגבלת רציו בפיתוח מאגר לויתן."דירוג Duns100