הנפקת שותפויות מו"פ (שותפות מחקר ופיתוח) בבורסה לניירות ערך