דירוג עורכי דין "גלובס Duns100" לשנת 2015 - משרדנו דורג בשלוש קטגוריות איכות בתחומי שוק ההון, אנרגיה ונאמנויות