ייצוג בעלי מניות חברת Bitband בעסקת מכירה לחברת (Motorola (NYSE:MOT