עו"ד עסקה בפולין

יצוג חברה הולנדית נאנט רייל אסטייט גרופ בעסקה בחברת (ROBYG S.A. (ROB:WSE הנסחרת בבורסה לניירות ערך בוורשה, פולין

January 2014

עו"ד ד"ר זאב הולנדר ועו"ד זוריק שיפמן ייצגו את החברה ההולנדיתNanette Real Estate Group N.V, אשר אגרות החוב שלה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, בהתקשרותה עם LBREP (קבוצת קרנות זרות להשקעה בנדל"ן).

במסגרת ההסכם בין הצדדים הוסדרה מכירת מניות נוספות המוחזקות על ידם בחברה הפולנית (ROBYG S.A. (ROB:WSE הנסחרת בבורסה לניירות ערך בוורשה, הוסכם על תיקון תקנון ROBYG S.A., שינוי בהרכב הדירקטוריון המפקח שלה, וכן על התנאים והמועדים לפקיעת תוקפו של הסכם שיתוף הפעולה בין הצדדים שנחתם בעבר.
 
את קבוצת LBREP ייצגה בעסקה פירמת עורכי דין בינלאומית מובילה אשר לה כ- 2,500 עורכי דין בכ- 50 מדינות.
 
נכון למועד ההסכם החזיקה נאנט כ- 25.4% ממניות ROBYG S.A.. חברת ROBYG S.A.  הינה חברה ציבורית פולנית העוסקת בתחום הבניה והנמנית על החברות המובילות בפולין בתחום זה.
 
 
משרד עורכי דין ד"ר זאב הולנדר מלווה חברות ישראליות וזרות בעסקאות בינלאומיות, לרבות מיזוגים ורכישות, ויש לו ניסיון רב בעסקאות הקשורות בשוק הון בישראל, אירופה וארה"ב.