מיזוג במהופך שלד בורסאי

גינקו חיפושי נפט השלימה עסקת מיזוג במהופך עם שלד בורסאי אוריאלי ושינתה את שמה ל"גוליבר אנרג'י"

June 2011

גינקו חיפושי נפט בע"מ, חברה העוסקת בחיפושי גז ונפט בישראל, השלימה עסקת מיזוג במהופך עם שלד בורסאי "אוריאלי". בעקבות העסקה הפכה גינקו חיפושי נפט לחברה בת בבעלות מלאה של אוריאלי, אשר שינתה את שמה ל"גוליבר אנרג'י בע"מ".

צוות עורכי דין ממשרד ד"ר זאב הולנדר בהובלת עו"ד איתי ברפמן, ראש תחום שוק ההון במשרד, ייצג את גינקו בכל שלבי העסקה והמשיך לייצג את גוליבר אנרג'י לאחר השלמתה.
 
העסקה המורכבת הנ"ל כללה טיפול משפטי בהיבטים השונים של דיני חברות, דיני ניירות ערך ודיני מיסים, תוך שצוות עורכי דין ממשרדנו מייצג את גינקו חיפושי נפט בכל שלבי משא ומתן לחתימת הסכם בין הצדדים, ובמקביל גם בפני רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב. במהלך העסקה באו לידי ביטוי הידע והמומחיות אותם רכש המשרד בתחומי עיסוקו וביניהם בתחום מיזוגים ורכישות (ובפרט מיזוגים של חברות ציבוריות), שוק ההון וחיפושי נפט וגז.
 משרד עורכי דין ד"ר זאב הולנדר מייצג חברות ומשקיעים בשוק ההון בכלל ובתחום חיפושי נפט וגז בפרט, בעסקאות מיזוג עם שלדים בורסאיים