ייצוג בעלי מניות חברת Bitband בעסקת מכירה לחברת (Motorola (NYSE:MOT

February 2010