השקעה חיפושי זהב אתיופיה

הסכם עם גרינסטון (TASE:GRTN) להשקעה בחברה העוסקת בתחום חיפושי זהב באתיופיה | עסקאות בינלאומיות 3/2014

March 2014

עו"ד איתי ברפמן ועו"ד זוריק שיפמן ממשרד עורכי דין ד"ר זאב הולנדר ייצגו חברה ישראלית בהסכם עם חברת גרינסטון (TASE:GRTN), הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, לרכישת מניות בחברה לחיפושי זהב באתיופיה.

במסגרת העסקה, רכשה החברה הישראלית, בין היתר, מניות בחברה אתיופית המחזיקה רשיונות חיפושי זהב במדינה.
 
השלמת העסקה מותנית בהתקיימות תנאים מתלים. כן נקבעו בהסכם האפשרויות שיעמדו בפני החברה הישראלית ביחס להשקעתה אם לא יתקיימו תנאים מסוימים, כגון גיוס הון נוסף על ידי החברה האתיופית, או מיזוג אל תוך שלד בורסאי.
 
משרד עורכי דין ד"ר זאב הולנדר מייצג לקוחות ישראלים וזרים בעסקאות בינלאומיות, לרבות מיזוגים ורכישת מניות ופעילות עסקית, ולו התמחות מיוחדת בחברות בסקטור משאבי טבע ואנרגיה (Energy and Natural Resources), בחו"ל ובישראל..